Warto wiedzieć


Akty prawne

Aktualne akty prawne dotyczące ruchu drogowego można bezpłatnie pobrać ze stron Kancelarii Sejmu. W wyszukiwarce wg haseł należy wpisać "Prawo o ruchu drogowym"

Internetowy System Aktów Prawnych

Do najważniejszych aktów należą:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Prawo o ruchu drogowym - kliknij

oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów - kliknij

Uwaga!

Należy zawsze czytać tekst ujednolicony lub uwzględnić akty zmieniające!

.